WEES(T)HUIS

Droom sparen

Als  jong kind hoorde ik mijn tante aan mijn oudere zussen en nichten het volgende zeggen: “je eerste man is in je rechterhand, dat is van papier; je diploma. Je tweede man is in je linkerhand, dat is van vlees en bloed. Je eerste man zorgt dat je altijd voor jezelf kan zorgen en je jezelf ontwikkelt. Je tweede man kan je verlaten, maar je diploma is blijvend.”

Ik ben dankbaar voor de kansen die het leven mij heeft gegeven. Daarom wil ik iets teruggeven. Mijn droom is om een zelfvoorzienend “weesthuis” in een ontwikkelingsland op te zetten voor meisjes. Ik noem dit “Thuis”. Dit Thuis is geheel zelfvoorzienend; er wordt zoveel mogelijk eigen voedsel verbouwd en er wordt geld verdiend door bijvoorbeeld de was te doen voor hotels. De meisjes helpen na schooltijd zelf ook mee in het “bedrijf”, zodat ze van jongs af aan leren om economisch onafhankelijk te zijn. Van mijn omzet reserveer ik 1 procent voor dit Thuis voor meisjes. Zo bouw jij ook een stukje mee aan dit thuis door bij mij een traject te volgen. Het geld is bedoeld voor de opstart van het Thuis. Daarna zal het in zijn eigen onderhoud moeten voorzien, waardoor de meisjes leren niet afhankelijk te zijn van anderen en zelf hun eigen keuzes kunnen maken. Het allerbelangrijkste is dat de meisjes een veilig thuis hebben en een diploma halen, zodat ze later in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close