Team Coaching

Motto: Het team is zo succesvol als het krachtigste teamlid!

In de formule van InPowerment Team Coaching wordt gewerkt aan het vergroten van de zelfregie van elk individueel lid in het team, zodat het succesvol functioneren van het team het natuurlijke gevolg is van de individuele talenten en krachten die vanuit intrinsieke motivatie samenwerken. Want teams bestaan uit individuen.

Voor teams die willen Stralen!

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close