Coaching van Team en Individu in ZelfLeiderschap

cropped-alleen-naam-4-1

Team Coaching

Motto: 1 + 1 = 3

InPowerment Coaching is gericht op het vergroten van de zelfregie van elk individueel lid in het team door te werken aan zelfverantwoordelijkheid, zelfreflectie en (zelf)compassie waardoor zelfsturing van het team geimplementeerd kan worden.

In de formule van Inpowercoaching wordt gewerkt aan de versterking van elk individuele lid binnen de groep.

InPowerment teamcoaching is gericht op verbinding, commitment, authenticiteit, positiviteit en relativering, want teams bestaan uit individuen.

Voor teams die durven te Stralen!

 

Individuele Coaching

Motto: Maak van je kwetsbaarheid je kracht!

Inpowerment coaching is gericht op jouw professionele functioneren, waarbij je leert hoe je je krachten en kwetsbaarheden strategisch verstandig kunt inzetten zodat ze vóór je gaan werken, in plaats van tegen je, waardoor je succesvol gaat functioneren in elk facet van jouw leven.

Voor mensen die niet geboren zijn om klein te blijven!

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close